POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.ZDROWINKI.PL

Administratorem danych osobowych jestEnet Broda i Wspólnicy sp.j. KRS 0000611500, NIP 8792683874, REGON 364151501, ul. Polna 101, 87-100 Toruń..
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Klient zamierzający założyć Konto oraz składać zamówienia poprzez Sklep, zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych. Będą one przetwarzane w poniższych celach, co jest niezbędne dla zrealizowania usług świadczonych przez Sklep na rzecz Klienta.
Cel przetwarzania: świadczenie usług oferowanych w Sklepie, realizacja zamówień, działania marketingowe
Podstawa przetwarzania:
Umowa sprzedaży lub zmierzające do jej zawarcia wyrażenie woli i działanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obowiązek prawny Sprzedawcy, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Zgoda Klienta wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem korzystania z usług Sklepu. Brak ich podania przy składaniu zamówienia spowoduje, że korzystanie z usług Sklepu nie będzie możliwe.
Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdej chwili, wysyłając taką informację na adres Sprzedawcy. Do momentu pisemnego cofnięcia wyrażonej zgody, przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.
Przetwarzanie danych ma określony czas. Administrator przetwarza je do czasu, w którym:
1. Przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny do przetwarzania danych Klienta
2. Nie będzie już możliwe ustalenie, dochodzenie lub ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony za pośrednictwem Sklepu
3. Klient wycofa udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to na jej podstawie były przetwarzane
4. Zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora, lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
Zastosowanie konkretnego rozwiązania zależy od danego przypadku i jego następstw.
W trosce o bezpieczeństwo danych, Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje rozwiązania teleinformatyczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
Klient ma prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania przeniesienia swoich danych do innego Administratora. Ponadto może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeśli zaistnieje jedna z przyczyn:
1. Związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
2. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli Klient chce skorzystać ze swoich praw, powinien skontaktować się z Administratorem. W sytuacji, gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane wbrew prawu, powinien złożyć skargę do organu nadzorczego.
Administrator w celu realizowania zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. W niektórych przypadkach niezbędne jest przekazanie im danych osobowych Klienta. Dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcy oprogramowania koniecznego do prowadzenia sklepu internetowego, podmiotowi realizującemu dostawę towarów, dostawcy systemu płatności, księgowości, hostingodawcy, osobom współpracującym z Klientem w oparciu o umowy cywilnoprawne, wspierające jego bieżącą działalność, podmiotom zapewniającym prowadzenie statystyk oraz właściwym organom publicznym w takim zakresie, w jakim Administrator jest prawnie zobowiązany do udostępniania danych.